Kết quả Chương trình học bổng tài năng Aiko Montessori 2018


Ban Tổ chức Chương trình Học bổng Tài năng Aiko Montessori 2018 xin chúc mừng ba học sinh xuất sắc nhất qua các vòng thi để đạt được Học bổng 55% học phí chương trình Montessori hệ Quốc tế áp dụng trong suốt các năm học tại Aiko Montessori cho đến khi hết bậc mầm non:

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG:

1. Bé Nguyễn Minh Nhật
- Lớp đang theo học: Mango

2. Bé Hoàng Tuấn Khôi
- Lớp đang theo học: Apple

3. Bé Nguyễn Linh Hồng Cẩm
- Lớp đang theo học: Apple

Ban Tổ chức kính mời phụ huynh của ba học sinh trên đến tham dự lễ trao học bổng vào lúc 15h00 ngày 06/07/2018 tại 51, Bùi Dị, Phủ Lý, Hà Nam.

Trân trọng thông báo!

T/M BAN TỔ CHỨC 

CHỦ TRƯỜNG






Ths. Đỗ Thị Bích